• 20DEC
  zhyb3

  Pozrime sa dnes na druhú sériu tipov o tom, ako sa dostať k svojmu prvému zhybu. Požiadavky na striktný zhyb ako aj úvodné cvičenia nájdete v prvej časti - Cesta k prvému zhybu I.

  Tip č. 4 - Príťahy cez drep 

  Nastavíme sa priamo pod kruhy (hrazdu), ktoré sú umiestnené v takej výške, aby sme v hornej  pozícii mali krk nad ich úrovňou. Nohami si pomáhame toľko, koľko je potrebné, aby sme boli  schopní vykonať pohyb v celom rozsahu. Dole sa spustíme kontrolovane opäť cez drep. 

   

  Tip č. 5 - Príťahy cez pike 

  Pri tomto drile už budeme nastavení v dutej pozícii, a zároveň budeme pracovať na aktívnom  negatíve s vlastnou hmotnosťou. Cestou hore si budeme ešte stále pomáhať nohami, ale cestou  dole už nohy nebudeme využívať. Spúšťame sa kontrolovane, časom môžeme pohyb ešte  úmyselne spomaliť alebo trochu rozfázovať. Chce to ale trpezlivosť a čas, najmä lakte si totiž  potrebujú zvyknúť.  

   

  Tip č. 6 - Príťahy s pomocou expandera 

  Nastavenie už bude presne také isté ako pri štandardných zhyboch. Jediný rozdiel je v tom, že  využijeme pomoc expandera. Expandery sa dajú kúpiť v rôznych hrúbkach, takže nám umožňujú  škálovať obťažnosť. Využiť sa dá aj spolucvičiaci. Ten má tú výhodu, že nám pomôže, len keď  to bude potrebné a len toľko, koľko bude nevyhnutné.  

   

  Ako nácvik zhybu začleniť do svojho tréningu? 

  Na nácvik zhybu sa vynikajúco hodí metóda GTG ale samozrejme funguje aj konvenčný prístup - podrobnejší popis nájdeš v prvej časti

  A pozor, platí to čo minule  - ak popri tréningu na zhyb trénujete aj niečo iné, dajte si pozor, aby sa vám to  nebilo. Udržujte prioritu prioritou.